Co je to PlayWisely

PlayWisely je zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Jeho cílem je aktivovat smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. V období formování nervových drah (od 4 měsíců do 6 let) pomáhá zvýšit efektivitu mozku.

Nabízí dětem správné aktivity ve správný čas s ohledem na jejich psychomotorický vývoj, rozšiřuje smyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociální potenciál dítěte. Je známo, že zkušenosti, které miminko či batole získá v prvních letech života, mění strukturu jeho mozku. Program je určen pro všechny děti, jak ty zdravé, tak děti se speciálními potřebami.

Základem programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Díky těmto kartám se děti učí pozornosti, koncentrace, trénují paměť a jazykové dovednosti. Tempo lekce je vždy dáno individuálními možnostmi každého dítěte. Neopomenuta je také pohybová stránka - nejprve pracují prstíky v rámci jemné motoriky, poté následuje pohybové cvičení, které se každý týden zaměřuje na jinou oblast aktivit.

Cílem programu PlayWisely je vytvoření ideálních podmínek pro pozdější rozhodování se, co v životě dělat. Díky všestrannému vývoji v raném dětství budou položeny základy pro větší záběr možností a tím jejich uplatnění v pozdějším životě.


Kontaktní informace

Telefon: +420775224287   Email: martina@babylonkv.cz   Web: www.babylonkv.cz   Adresa: Areál Sportstudia Prima, Buchenwaldská 460/7, 360 05 Karlovy Vary